ZnačkaHe
Latinský názevHelium
Protonové číslo2
Perioda1
DruhVzácné plyny
Relativní atomová hmotnost4,002602
SkupinaVIII.A
Elektronová konfigurace
1s2
Hustota [g/cm3]
0,0001785
Skupenství
Plynné
Teplota tání [°C]
-272,12
Teplota varu [°C]
-266,934
Kritická teplota [°C]
-267,96
Kritický tlak [MPa]
0,227
Atomový poloměr [pm]
31
Kovalentní poloměr [pm]
32
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
0,152
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
5,193
Rok objevu
1868
Počet stabilních izotopů
2
Počet nestabilních izotopů
2