ZnačkaHf
Latinský názevHafnium
Protonové číslo72
Perioda6
DruhPřechodné prvky
Relativní atomová hmotnost178,49
SkupinaIV.B
Paulingova elektronegativita
1,3
Oxidační čísla
4
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d2 6s2
Hustota [g/cm3]
13,3
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
2227
Teplota varu [°C]
4600
Atomový poloměr [pm]
208
Kovalentní poloměr [pm]
150
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
23
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,14
Rok objevu
1864
Tvrdost [Mohsova stupnice]
5,5
Tvrdost podle Vickerse [MPa]
1760
Tvrdost podle Brinella [MPa]
1700
Modul pružnosti v tahu [GPa]
78
Elektrická vodivost [S m-1]
3,3 · 106
Modul pružnosti ve smyku [GPa]
30
1. ionizační potenciál [eV]
6,8251
2. ionizační potenciál [eV]
14,925
3. ionizační potenciál [eV]
23,32
Počet stabilních izotopů
6
Počet nestabilních izotopů
15