ZnačkaGe
Latinský názevGermanium
Protonové číslo32
Perioda4
DruhPolokovy
Relativní atomová hmotnost72,61
SkupinaIV.A
Paulingova elektronegativita
1,8
Oxidační čísla
2, 4
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2
Hustota [g/cm3]
5,32
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
937,4
Teplota varu [°C]
2830
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
59,9
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,32
Rok objevu
1885
Tvrdost [Mohsova stupnice]
6,25
Elektrická vodivost [S m-1]
2 · 103
1. ionizační potenciál [eV]
7,9
2. ionizační potenciál [eV]
15,934
3. ionizační potenciál [eV]
34,22
Počet stabilních izotopů
2
Počet nestabilních izotopů
11