ZnačkaGa
Latinský názevGallium
Protonové číslo31
Perioda4
DruhKovy
Relativní atomová hmotnost69,723
SkupinaIII.A
Paulingova elektronegativita
1,6
Oxidační čísla
3
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p1
Hustota [g/cm3]
5,93
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
29,78
Teplota varu [°C]
2403
Atomový poloměr [pm]
135
Kovalentní poloměr [pm]
122
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
40,6
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,371
Rok objevu
1875
Tvrdost [Mohsova stupnice]
1,5
Tvrdost podle Brinella [MPa]
60
Elektrická vodivost [S m-1]
7,1 · 106
1. ionizační potenciál [eV]
5,9993
2. ionizační potenciál [eV]
20,51
3. ionizační potenciál [eV]
30,71
Počet stabilních izotopů
2
Počet nestabilních izotopů
11