ZnačkaGd
Latinský názevGadolinium
Protonové číslo64
Perioda6
DruhVnitřně přechodné prvky
Relativní atomová hmotnost157,25
SkupinaIII.B
Paulingova elektronegativita
1,1
Oxidační čísla
3
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f7 5d1 6s2
Hustota [g/cm3]
7,9
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
1311
Teplota varu [°C]
3266
Atomový poloměr [pm]
233
Kovalentní poloměr [pm]
196
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
10,6
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,236
Rok objevu
1880
Tvrdost podle Vickerse [MPa]
570
Tvrdost podle Brinella [MPa]
180
Modul pružnosti v tahu [GPa]
55
Elektrická vodivost [S m-1]
7,7 · 105
Modul pružnosti ve smyku [GPa]
22
1. ionizační potenciál [eV]
6,15
2. ionizační potenciál [eV]
12,095
3. ionizační potenciál [eV]
20,635
Počet stabilních izotopů
7
Počet nestabilních izotopů
11