ZnačkaP
Latinský názevPhosphorus
Protonové číslo15
Perioda3
DruhNekovy
Relativní atomová hmotnost30,973762
SkupinaV.A
Paulingova elektronegativita
2,1
Oxidační čísla
-3, 3, 5
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p3
Hustota [g/cm3]
1,83
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
44,1
Teplota varu [°C]
280
Atomový poloměr [pm]
98
Kovalentní poloměr [pm]
106
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
0,235
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,769
Rok objevu
1669
Elektrická vodivost [S m-1]
1 · 107
1. ionizační potenciál [eV]
10,4867
2. ionizační potenciál [eV]
19,725
3. ionizační potenciál [eV]
30,18
Počet stabilních izotopů
1
Počet nestabilních izotopů
6