ZnačkaF
Latinský názevFluorum
Protonové číslo9
Perioda2
DruhHalogeny
Relativní atomová hmotnost18,9984032
SkupinaVII.A
Paulingova elektronegativita
4,0
Oxidační čísla
-1
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p5
Hustota [g/cm3]
0,001696
Skupenství
Plynné
Teplota tání [°C]
-219,62
Teplota varu [°C]
-188,14
Kritická teplota [°C]
-129,02
Kritický tlak [MPa]
5,172
Atomový poloměr [pm]
42
Kovalentní poloměr [pm]
71
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
0,0279
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,824
Rok objevu
1886
1. ionizační potenciál [eV]
17,4228
2. ionizační potenciál [eV]
34,97
3. ionizační potenciál [eV]
62,707
Počet stabilních izotopů
1
Počet nestabilních izotopů
5