ZnačkaEu
Latinský názevEuropium
Protonové číslo63
Perioda6
DruhVnitřně přechodné prvky
Relativní atomová hmotnost151,965
SkupinaIII.B
Paulingova elektronegativita
1,0
Oxidační čísla
2, 3
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f7 5d0 6s2
Hustota [g/cm3]
5,243
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
822
Teplota varu [°C]
1597
Atomový poloměr [pm]
231
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
13,9
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,182
Rok objevu
1896
Tvrdost podle Vickerse [MPa]
167
Modul pružnosti v tahu [GPa]
18
Elektrická vodivost [S m-1]
1,1 · 106
Modul pružnosti ve smyku [GPa]
7,9
1. ionizační potenciál [eV]
5,6704
2. ionizační potenciál [eV]
11,245
3. ionizační potenciál [eV]
24,926
Počet stabilních izotopů
2
Počet nestabilních izotopů
19