ZnačkaEr
Latinský názevErbium
Protonové číslo68
Perioda6
DruhVnitřně přechodné prvky
Relativní atomová hmotnost167,26
SkupinaIII.B
Paulingova elektronegativita
1,2
Oxidační čísla
3
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f12 5d0 6s2
Hustota [g/cm3]
9,066
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
1545
Teplota varu [°C]
2863
Atomový poloměr [pm]
226
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
14,3
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,168
Rok objevu
1843
Tvrdost podle Vickerse [MPa]
589
Tvrdost podle Brinella [MPa]
814
Modul pružnosti v tahu [GPa]
70
Elektrická vodivost [S m-1]
1,2 · 106
Modul pružnosti ve smyku [GPa]
28
1. ionizační potenciál [eV]
6,1078
2. ionizační potenciál [eV]
11,929
3. ionizační potenciál [eV]
22,739
Počet stabilních izotopů
6
Počet nestabilních izotopů
10