ZnačkaDy
Latinský názevDysprosium
Protonové číslo66
Perioda6
DruhVnitřně přechodné prvky
Relativní atomová hmotnost162,50
SkupinaIII.B
Paulingova elektronegativita
1,2
Oxidační čísla
3
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f10 5d0 6s2
Hustota [g/cm3]
5,559
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
1412
Teplota varu [°C]
2562
Atomový poloměr [pm]
228
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
10,7
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,173
Rok objevu
1843
Tvrdost podle Vickerse [MPa]
540
Tvrdost podle Brinella [MPa]
500
Modul pružnosti v tahu [GPa]
61
Elektrická vodivost [S m-1]
1,1 · 106
Modul pružnosti ve smyku [GPa]
25
1. ionizační potenciál [eV]
5,9389
2. ionizační potenciál [eV]
11,67
3. ionizační potenciál [eV]
22,802
Počet stabilních izotopů
7
Počet nestabilních izotopů
14