ZnačkaN
Latinský názevNitrogenium
Protonové číslo7
Perioda2
DruhNekovy
Relativní atomová hmotnost14,00674
SkupinaV.A
Paulingova elektronegativita
3,0
Oxidační čísla
-3, 1, 2, 3, 4, 5
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p3
Hustota [g/cm3]
0,0012506
Skupenství
Plynné
Teplota tání [°C]
-209,79
Teplota varu [°C]
-195,802
Kritická teplota [°C]
-146,94
Kritický tlak [MPa]
3,39
Atomový poloměr [pm]
56
Kovalentní poloměr [pm]
75
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
0,02598
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
1,042
Rok objevu
1772
1. ionizační potenciál [eV]
14,5341
2. ionizační potenciál [eV]
29,601
3. ionizační potenciál [eV]
47,448
Počet stabilních izotopů
2
Počet nestabilních izotopů
4