ZnačkaK
Latinský názevKalium
Protonové číslo19
Perioda4
DruhAlkalické kovy
Relativní atomová hmotnost39,0983
SkupinaI.A
Paulingova elektronegativita
0,9
Oxidační čísla
1
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1
Hustota [g/cm3]
0,862
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
93,65
Teplota varu [°C]
760
Kritická teplota [°C]
1950
Kritický tlak [MPa]
16
Atomový poloměr [pm]
243
Kovalentní poloměr [pm]
196
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
102,5
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,757
Rok objevu
1807
Tvrdost [Mohsova stupnice]
0,5
Tvrdost podle Brinella [MPa]
0,363
Elektrická vodivost [S m-1]
1,64 · 107
1. ionizační potenciál [eV]
4,3407
2. ionizační potenciál [eV]
31,625
3. ionizační potenciál [eV]
45,72
Počet stabilních izotopů
3
Počet nestabilních izotopů
8