ZnačkaSn
Latinský názevStannum
Protonové číslo50
Perioda5
DruhKovy
Relativní atomová hmotnost118,710
SkupinaIV.A
Paulingova elektronegativita
1,8
Oxidační čísla
2, 4
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p2
Hustota [g/cm3]
7,29
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
231,97
Teplota varu [°C]
2270
Atomový poloměr [pm]
145
Kovalentní poloměr [pm]
141
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
66,6
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,228
Rok objevu
Starověk
Tvrdost [Mohsova stupnice]
1,8
Modul pružnosti v tahu [GPa]
50
Elektrická vodivost [S m-1]
8,7 · 106
Měrný elektrický odpor [10-6Ω.m]
0,126
Modul pružnosti ve smyku [GPa]
18
1. ionizační potenciál [eV]
7,3438
2. ionizační potenciál [eV]
14,632
3. ionizační potenciál [eV]
30,502
Počet stabilních izotopů
10
Počet nestabilních izotopů
18