ZnačkaCr
Latinský názevChromium
Protonové číslo24
Perioda4
DruhPřechodné prvky
Relativní atomová hmotnost51,9961
SkupinaVI.B
Paulingova elektronegativita
1,6
Oxidační čísla
2, 3, 4, 5, 6
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1
Hustota [g/cm3]
7,19
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
1857
Teplota varu [°C]
2672
Atomový poloměr [pm]
166
Kovalentní poloměr [pm]
127
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
93,7
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,449
Rok objevu
1797
Tvrdost [Mohsova stupnice]
9,0
Tvrdost podle Vickerse [MPa]
1060
Tvrdost podle Brinella [MPa]
1120
Modul pružnosti v tahu [GPa]
279
Elektrická vodivost [S m-1]
7,9 · 106
Modul pružnosti ve smyku [GPa]
115
1. ionizační potenciál [eV]
6,7666
2. ionizační potenciál [eV]
16,5
3. ionizační potenciál [eV]
30,96
Počet stabilních izotopů
4
Počet nestabilních izotopů
5