ZnačkaCl
Latinský názevChlorum
Protonové číslo17
Perioda3
DruhHalogeny
Relativní atomová hmotnost35,4527
SkupinaVII.A
Paulingova elektronegativita
3,0
Oxidační čísla
-1, 1, 3, 4, 5, 6, 7
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p5
Hustota [g/cm3]
0,003214
Skupenství
Plynné
Teplota tání [°C]
-100,98
Teplota varu [°C]
-34,6
Kritická teplota [°C]
143,75
Kritický tlak [MPa]
7,991
Atomový poloměr [pm]
42
Kovalentní poloměr [pm]
71
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
0,0089
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,48
Rok objevu
1774
1. ionizační potenciál [eV]
12,9676
2. ionizační potenciál [eV]
23,81
3. ionizační potenciál [eV]
39,611
Počet stabilních izotopů
2
Počet nestabilních izotopů
9