ZnačkaCs
Latinský názevCaesium
Protonové číslo55
Perioda6
DruhAlkalické kovy
Relativní atomová hmotnost132,90543
SkupinaI.A
Paulingova elektronegativita
0,7
Oxidační čísla
1
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 6s1
Hustota [g/cm3]
1,873
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
28,40
Teplota varu [°C]
700
Kritická teplota [°C]
1665
Kritický tlak [MPa]
9,4
Atomový poloměr [pm]
298
Kovalentní poloměr [pm]
225
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
35,9
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,24
Rok objevu
1860
Tvrdost [Mohsova stupnice]
0,2
Modul pružnosti v tahu [GPa]
1,7
Elektrická vodivost [S m-1]
5,3 · 106
1. ionizační potenciál [eV]
3,8939
2. ionizační potenciál [eV]
25,10
Počet stabilních izotopů
2
Počet nestabilních izotopů
19