ZnačkaCe
Latinský názevCerium
Protonové číslo58
Perioda6
DruhVnitřně přechodné prvky
Relativní atomová hmotnost140,115
SkupinaIII.B
Paulingova elektronegativita
1,1
Oxidační čísla
3, 4
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f1 5d1 6s2
Hustota [g/cm3]
6,7
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
799
Teplota varu [°C]
3426
Kovalentní poloměr [pm]
165
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
11,4
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,19
Rok objevu
1803
Tvrdost [Mohsova stupnice]
2,5
Tvrdost podle Vickerse [MPa]
270
Tvrdost podle Brinella [MPa]
412
Modul pružnosti v tahu [GPa]
34
Elektrická vodivost [S m-1]
1,4 · 106
Modul pružnosti ve smyku [GPa]
14
1. ionizační potenciál [eV]
5,5387
2. ionizační potenciál [eV]
10,851
3. ionizační potenciál [eV]
20,2
Počet stabilních izotopů
4
Počet nestabilních izotopů
15