ZnačkaBr
Latinský názevBromum
Protonové číslo35
Perioda4
DruhHalogeny
Relativní atomová hmotnost79,904
SkupinaVII.A
Paulingova elektronegativita
2,8
Oxidační čísla
-1, 1, 3, 5, 7
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5
Hustota [g/cm3]
3,123
Skupenství
Kapalné
Teplota tání [°C]
-7,25
Teplota varu [°C]
58,78
Kritická teplota [°C]
315
Kritický tlak [MPa]
10,34
Atomový poloměr [pm]
94
Kovalentní poloměr [pm]
114
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
0,122
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,226
Rok objevu
1826
Elektrická vodivost [S m-1]
1 · 10-10
1. ionizační potenciál [eV]
11,8138
2. ionizační potenciál [eV]
21,8
3. ionizační potenciál [eV]
36,0
Počet stabilních izotopů
2
Počet nestabilních izotopů
16