ZnačkaB
Latinský názevBorum
Protonové číslo5
Perioda2
DruhPolokovy
Relativní atomová hmotnost10,811
SkupinaIII.A
Paulingova elektronegativita
2,0
Oxidační čísla
3
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p1
Hustota [g/cm3]
2,34
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
2300
Teplota varu [°C]
2550
Atomový poloměr [pm]
87
Kovalentní poloměr [pm]
82
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
27
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
1,026
Rok objevu
1808
Tvrdost [Mohsova stupnice]
9,3
Tvrdost podle Vickerse [MPa]
4.9 · 104
Elektrická vodivost [S m-1]
5 · 10-6
1. ionizační potenciál [eV]
8,298
2. ionizační potenciál [eV]
25,154
3. ionizační potenciál [eV]
37,93
Počet stabilních izotopů
2
Počet nestabilních izotopů
4