ZnačkaBe
Latinský názevBeryllium
Protonové číslo4
Perioda2
DruhKovy alkalických zemin
Relativní atomová hmotnost9,012182
SkupinaII.A
Paulingova elektronegativita
1,5
Oxidační čísla
2
Elektronová konfigurace
1s2 2s2
Hustota [g/cm3]
1,828
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
1278
Teplota varu [°C]
2970
Atomový poloměr [pm]
112
Kovalentní poloměr [pm]
90
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
200
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
1,825
Rok objevu
1828
Tvrdost [Mohsova stupnice]
5.0-5.5
Tvrdost podle Vickerse [MPa]
1670
Tvrdost podle Brinella [MPa]
600
Modul pružnosti v tahu [GPa]
287
Elektrická vodivost [S m-1]
2,5 · 107
Modul pružnosti ve smyku [GPa]
132
1. ionizační potenciál [eV]
9,3226
2. ionizační potenciál [eV]
18,211
3. ionizační potenciál [eV]
153,893
Počet stabilních izotopů
1
Počet nestabilních izotopů
3