ZnačkaBa
Latinský názevBaryum
Protonové číslo56
Perioda6
DruhKovy alkalických zemin
Relativní atomová hmotnost137,327
SkupinaII.A
Paulingova elektronegativita
0,9
Oxidační čísla
2
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 6s2
Hustota [g/cm3]
3,5
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
725
Teplota varu [°C]
1640
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
18,4
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,204
Rok objevu
1808
Tvrdost [Mohsova stupnice]
1,25
Modul pružnosti v tahu [GPa]
13
Elektrická vodivost [S m-1]
2,8 · 106
Modul pružnosti ve smyku [GPa]
4,9
1. ionizační potenciál [eV]
5,2117
2. ionizační potenciál [eV]
10,004
Počet stabilních izotopů
7
Počet nestabilních izotopů
17