ZnačkaAs
Latinský názevArsenicum
Protonové číslo33
Perioda4
DruhPolokovy
Relativní atomová hmotnost74,92159
SkupinaV.A
Paulingova elektronegativita
2,0
Oxidační čísla
-3, 3, 5
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p3
Hustota [g/cm3]
4,7
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
817
Teplota varu [°C]
613
Atomový poloměr [pm]
114
Kovalentní poloměr [pm]
119
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
50
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,33
Rok objevu
1250
Tvrdost [Mohsova stupnice]
3,5
Tvrdost podle Brinella [MPa]
1440
Modul pružnosti v tahu [GPa]
8
Elektrická vodivost [S m-1]
3,3 · 106
1. ionizační potenciál [eV]
9,8152
2. ionizační potenciál [eV]
18,633
3. ionizační potenciál [eV]
28,351
Počet stabilních izotopů
1
Počet nestabilních izotopů
13