ZnačkaAr
Latinský názevArgon
Protonové číslo18
Perioda3
DruhVzácné plyny
Relativní atomová hmotnost39,948
SkupinaVIII.A
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
Hustota [g/cm3]
0,0017838
Skupenství
Plynné
Teplota tání [°C]
-189,4
Teplota varu [°C]
-185,87
Kritická teplota [°C]
-86,28
Kritický tlak [MPa]
4,988
Atomový poloměr [pm]
71
Kovalentní poloměr [pm]
97
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
0,0177
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,52
Rok objevu
1894
1. ionizační potenciál [eV]
15,7596
2. ionizační potenciál [eV]
27,629
3. ionizační potenciál [eV]
40,74
Počet stabilních izotopů
3
Počet nestabilních izotopů
5