ZnačkaSb
Latinský názevStibium
Protonové číslo51
Perioda5
DruhPolokovy
Relativní atomová hmotnost121,75
SkupinaV.A
Paulingova elektronegativita
1,9
Oxidační čísla
-3, 3, 5
Elektronová konfigurace
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p3
Hustota [g/cm3]
7,29
Skupenství
Tuhé
Teplota tání [°C]
630,74
Teplota varu [°C]
1750
Atomový poloměr [pm]
133
Kovalentní poloměr [pm]
138
Tepelná vodivost [W m-1K-1]
24,3
Tepelná kapacita [J K-1g-1]
0,207
Rok objevu
1450
Tvrdost [Mohsova stupnice]
3-3.5
Tvrdost podle Brinella [MPa]
294
Modul pružnosti v tahu [GPa]
55
Elektrická vodivost [S m-1]
2,5 · 106
Modul pružnosti ve smyku [GPa]
20
1. ionizační potenciál [eV]
8,64
2. ionizační potenciál [eV]
16,53
3. ionizační potenciál [eV]
25,3
Počet stabilních izotopů
2
Počet nestabilních izotopů
27