SimboolNo
Latyn naamNobelium
Atomiese nommer102
Periode7
Element kategorieInterne oorgangselemente
Relatieve atomiese massa259.1009
GroepIII.B
Oksidering nommers
2, 3
Elektronkonfigurasie
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6 5f14 6d0 7s2
Staat
Vaste stof
Warmte geleiding [W m-1K-1]
10
Ontdekking
1957
1.ste ionisasie-energie [eV]
6.65
Stabiele isotope
0
Onstabiele isotope
7